Informacje o Strefie Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania działa
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.

Uiszczenie opłaty przez parkującego w SPP następuje przez:

  • wykupienie biletu parkingowego przy użyciu parkomatu,
  • wykupienie abonamentu parkingowego,
  • uruchomienie w telefonie komórkowym usługi   naliczającej opłatę za parkowanie w SPP.

Opłata poniesiona w podstrefach: A, B i C, nie obowiązuje w podstrefie D

UWAGA  – OD 01.01.2024 ZMIANA STAWKI OPŁATY DODATKOWEJ

Nowe stawki:

Nieuiszczenie – 200 zł

w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, w wysokości 100,00 zł

Wysokość stawek za parkowanie w SPP Lublin

Jak wykupić bilet w parkomacie?

Sposoby i instrukcja pobierania opłat

Regulamin SPP Lublin